• E-mail: aquarex [kukac] aquarex.hu | Telefon: 00 36 28 520 560

  • Telephely és székhely: 2100 Gödöllő Horgásztó u. 14. | Nyitvatartás: hétfő-péntek 08-16 óra

Aquarex

MÁST KERES?

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A visszaigazolt teljesítési határidőn túl át nem vett árut Eladó harmadik személy részére értékesítheti.
Amennyiben áruhiány miatt részteljesítés történik, a megrendelés érvényét vesz-ti, a nem szállított árut újból kell rendelni.

Az Eladó kiköti, hogy az átvételkor ki nem fizetett termékekre azok vételárának kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntartja. Átutalásos fizetés esetén az átvételhez szükséges a Megrendelő bélyegzője a következő adatokkal: Cégbíróságon bejegyzett cím, adószám.

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámolásra.

A garanciális igény bejelentéséhez kérjük a vásárlást igazoló dokumentumot (számla, szállító), a garanciális jegyet, a hibás terméket bemutatni.
A garanciális hibák javításának helye Eladó telephelye, a beszállítás költsége nem tárgya a garanciának. Az Eladó a javítás idejére – Megrendelő írásos kérelmére – a javítás időtartamára térítés melletti cseredarabot biztosít.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult minden olyan személyt Megrendelő meghatalmazottjának tekinteni, akiről a Megrendelő által megjelölt szállítási címen joggal feltételezhető, hogy a Megrendelő képviseletére jogosult.

A teljesítés dokumentumai: szállítólevél. Amennyiben a Megrendelő a termék átvételekor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, azt jegyzőkönyvben rögzíti és haladéktalanul közli a Szállítóval.
Megrendelő köteles a szállítást követően a leszállított árut haladéktalanul átvenni.

Megrendelő az átvételi kötelezettség késedelmes teljesítéséből eredő kárt köteles Eladó részére megtéríteni.
Azon termékeket, melyeket nem garanciális okokból kíván a Vevő becserélni 10 % kezelés költség felszámítása mellett vesszük át. Készpénzt visszaadni nem tudunk.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Jogvita esetén a vitás kérdések eldöntésére a Gödöllői Városi Bíróság illetékes.

Gödöllő, 2018. 01. 25.